Υλικό

Υλικό προς κατέβασμα για περαιτέρω χρήση.  Φυλλάδια ραμπόρτα πιστοποιήσεις.  Κατεβάστε αυτό που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί μας.

Φυλάδιο στα Αγγλικά:

Bulletproof Constructions

Φυλάδιο στα Γαλλικά:

Guérites Blindées

Πιστοποιητικά δοκιιμών:      

Υαλοπίνακας BR7

Υαλοπίνακας NIJ Level IV

Μεταλλικό Σώμα FB7

Ραπόρτα δοκιμών:                

Extra Thread EN 1063

Extra Thread 0.5 Caliber (Machine Gune) Steel plate

Extra Thread 0.5 Caliber (Machine Gun) Glass