Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε.

Ευρωεμπορική Α.Β.Ε.Ε. Αντιβαλιστικές κατασκευές για χρήση σε στρατόπεδα, φυλακές, εργοστάσια.  Προστασία για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

  • Αλεξίσφαιρα φυλάκια
  • Δωμάτια Πανικού
  • Σημεία Ελέγχου
  • Καταφύγια ευαίσθητου υλικού
  • Καταφύγια ακραίων καιρικών συνθηκών
  • Πύργοι Ελέγχου και φύλαξης

Σχεδιάζουμε κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε κάθε είδους στεγαστική λύση για την προσωπική και δημόσια ασφάλεια και την άμυνα.  Όλες οι κατασκευές μας διαθέτουν συγκεκριμένες διαστάσεις καθώς και εξειδεικευμένες ως προς τις ιδαίτερες ανάγκες του πελάτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για όλα τα προϊόντα μας επικευθείτε την ιστοσελίδα μας.

EUROtrade S.A. Defence Safety Security & Prevention Constructions

 

EUROtrade S.A. - Trust Well Placed